Available courses

Osnove računarske tehnike je osnovna obuka polaznika iz poznavanja računarstva i rada sa datotekama


Obrada teksta

Prezentacije

Obrada podataka u tablici, izrada grafika

Kroz ovaj kurs koji ima 4 faze polaznik može da naući kako se programiraju igre za android telefon i za desktop računar

Anatomija za prvi razred veterina

Matematika tehničar hortikulture

odeljenski starešina Marijana Goč

predavač Miloš Ristovski

Matematika poljoprivredni tehničar

odeljenski starešina Branković Predrag

predavač Miloš Ristovski

Matematika za prehrambene tehničare

odeljenski starešina Mirjana Jakić Veljić

predavač Miloš Ristovski

Matematika za prvi razred

odeljenja 1, 2, 4

Matematika I-3

Matematika za prvi razred prehrambeni tehničar

Matematika I-6

Matematika za drugi razred odeljenja 1,2,4

Matematika II-3

Matematika II-5

Matematika II-6 II-7

Matematika za III razred smerovi 1,2,4

Matematika za prehrambene tehničare

Matematika za cetvrti razred prehrambeni tehnicar 

razredni staresina Violeta Josipović


Matematika IV-1, IV-2 za poljoprivredne tehničare

odeljenske starešine Ana Miljković i Mirjana Stanisavljević

predavač Miloš Ristovski

Matematika IV-3

Poljoprivredna tehnika IV-1 IV-2

Osnovi poljoprivredne tehnike I-6

Motori i traktori I-6

Eksploatacija poljoprivrednih mašina III-6

Poljoprivredna tehnika I-1 I-2

Fizika prvi razred II-3

Fizika prvi razred I-6

Fizika prvi razred I-4

Fizika prvi razred I-3

Fizika prvi razred I-1, 2

Sirovine u mesarstvu prvi razred

Programski jezici

Baze podataka