Fiskalne kase – program

Naš novi proizvod je Program za fiskalne kase tipa HCP.

Program za fikalne kase koje mogu da rade kao štampač se mogu povezati sa programom za knjigovodstvo i omogućavaju praćenje stanja robe u maloprodajnom objektu

Trenutno (decembar 2015) je omogućena podrška za HCP kase, HCP štampače koji podržavaju TCP/IP protokol za komunikaciju.

Program omogućava jednostavan rad u sledećem:

  • Preuzimanje svih artikala i cena iz programa
  • Rad više kasa u objektu
  • Rad više kasa u više objekata
  • Automatski prenos svih računa u cloud program gde se prati prodaja i promet artikala

Cena programa za kasu uz knjigovodstveni program iznosi 5E mesečno.