Архиве категорија: Kućni saveti

Programsko rešenje za kućne savete pruža jednostavan rad za obraćun obaveza svih stanara

Program kućni saveti

Program STANARI

program za kućne savete
Kućni red stanara

 

Program “STANARI” je velika praktična pomoć predsedniku i samoj Skupštini vlasnika stanova, pre svega u :

 • preciznom i lakom vođenju evidencije naplate sredstava od članova Skupštine
 • preciznom i lakom vođenju evidencije potraživanja dobavljača: električne energije za stepenište i lift, pružaocima usluga u tekućem i investicionom održavanju zgrade
 • održavanje higijene stepeništa i cele zgrade, održavanje lifta,električnih,vodovodnih i kanalizacionih instalacija, protivpožarnih sredstava i uređaja, grejnih i klima instalacija, održavanje krova, krovnog pokrivača,oluka i kišne kanalizacije i druge…
 • precizno i lako vođenje evidencije prihoda Skupštine od trećih pravnih i fizičkih lica, po potrebi – ako takve prihode Skupština ostvaruje.
 • lako i jednostavno se štampaju, kako grupni za celu zgradu, tako i pojedinačni mesečni obračuni sa uplatnicom
 • mesečni obračun pregledan i jednostavan sa
  • svim relevantnim podacima kako ukupnih, tako i pojedinačnih tekućih troškova po stanu,
  • pojedinačnih investicionih troškova obračunatih po metru kvadratnog stana, a po Zakonu za održavanje zgrada.
  • evidencijom zbirne sume dugovanja svakog člana Skupštine što je veoma važno za informaciju i podsećanje zaboravnih članova Skupštine, i za dokumentovanje sudskog potraživanja i prisilne naplate od neodgovornih članova Skupštine.

Namena programa

Program “STANARI” je značajna pomoć predsedniku Skupštine u

 1. izradi redovnih izveštaja o poslovanju skupštine stanara
 2. polaganju računa o poslovanju Skupštini za tekuću godinu,kvartal ili mesec,
 3. izradi završnog računa, onima koji imaju zakonsku obavezu predaje završnog računa.
 4. redovnoj kontroli poslovanja Skupštine
 5. izradi izveštaja o naplate sredstava od članova Skupštine i plaćanju obaveza prema pružaocima usluga (struja, čišćenje, popravke,…).