Program kućni saveti

Program STANARI

program za kućne savete
Kućni red stanara

 

Program “STANARI” je velika praktična pomoć predsedniku i samoj Skupštini vlasnika stanova, pre svega u :

 • preciznom i lakom vođenju evidencije naplate sredstava od članova Skupštine
 • preciznom i lakom vođenju evidencije potraživanja dobavljača: električne energije za stepenište i lift, pružaocima usluga u tekućem i investicionom održavanju zgrade
 • održavanje higijene stepeništa i cele zgrade, održavanje lifta,električnih,vodovodnih i kanalizacionih instalacija, protivpožarnih sredstava i uređaja, grejnih i klima instalacija, održavanje krova, krovnog pokrivača,oluka i kišne kanalizacije i druge…
 • precizno i lako vođenje evidencije prihoda Skupštine od trećih pravnih i fizičkih lica, po potrebi – ako takve prihode Skupština ostvaruje.
 • lako i jednostavno se štampaju, kako grupni za celu zgradu, tako i pojedinačni mesečni obračuni sa uplatnicom
 • mesečni obračun pregledan i jednostavan sa
  • svim relevantnim podacima kako ukupnih, tako i pojedinačnih tekućih troškova po stanu,
  • pojedinačnih investicionih troškova obračunatih po metru kvadratnog stana, a po Zakonu za održavanje zgrada.
  • evidencijom zbirne sume dugovanja svakog člana Skupštine što je veoma važno za informaciju i podsećanje zaboravnih članova Skupštine, i za dokumentovanje sudskog potraživanja i prisilne naplate od neodgovornih članova Skupštine.

Namena programa

Program “STANARI” je značajna pomoć predsedniku Skupštine u

 1. izradi redovnih izveštaja o poslovanju skupštine stanara
 2. polaganju računa o poslovanju Skupštini za tekuću godinu,kvartal ili mesec,
 3. izradi završnog računa, onima koji imaju zakonsku obavezu predaje završnog računa.
 4. redovnoj kontroli poslovanja Skupštine
 5. izradi izveštaja o naplate sredstava od članova Skupštine i plaćanju obaveza prema pružaocima usluga (struja, čišćenje, popravke,…).