MFP ESIR POS FISKALIZACIJA

MFP ESIR POS

Elektronska fiskalizacija prema Zakonu o elektronskoj fiskalizaciji koji je stupio na snagu 01.11.2021. godine, predstavlja evidentiranje prometa roba i usluga na malo uz dobijanje QR-koda za svaki izdati račun.Ovaj kod u sebi sadrži informacije o validnosti samog računa.

QR-kod se dobija kada ESIR (elektronskog sistema za izdavanje računa) pošalje zahtev za fiskalizaciju PFR-u.

Procesor fiskalnih računa, PFR može biti lokalni (LPFR) ili virtualni, na internetu (VPFR).

Svaki od PFR ima zadatak da proveri ispravnost zahteva i ako je zahtev (račun) ispravan, da ga potpiše.

Potpisan račun se vraća elektronskom fiskalnom uređaju koji ga štampa u podesnom obliku za korisnika – kupca.

Kupac može da skenira QR-kod i da proveri validnost izdatog računa.

Karakteristike MFP ESIR POS

 

MFP ESIR POS je programsko rešenje koje u sebi sadrži sve potrebne komponente da omoguće korisniku

 • da pravilno unese podatke o artiklima
 • da izabere artikle koje želi da proda
 • da unese količinu artikla koja se prodaje
 • da izbor artikla bude pomoću bar koda, naziva ili šifre
 • da promeni cenu unetom artikli dodavanjem rabata artiklu
 • da naplati izabrane artikle za prodaju, izborom jednog ili više načina plaćanja
 • da štampa račun na rolni papira širine 5.7cm ili A4 format
 • da evidentira kupca – pravno lice po PIB-u ili drugo lice kome se prodaje prema pravilniku e evidenciji kupca
 • da refundira ceo ili deo računa
 • da poveže račun sa avansnim računom

Program MFP ESIR POS nema u sebi LPFR, već koristi VPFR i/ili drugi LPFR.

Program MFP ESIR POS pruža korisniku izveštaje

 • dnevni izveštaj
 • presek stanja
 • periodični izveštaj
 • pregled prodatih artikala za dati period

Program je testiran sa ESCPOS printerom za štampu na rolni širine 5.7cm.

Program MFP ESIR POS je prenosivo rešenje i može se koristiti nezavisno od MFP programskog rešenja.

Povezivanje sa drugim programima

Program ima izvoz svih računa u JSON formatu, kako bi se isti mogli preneti u drugi knjigovodstveni program

Program je povezan sa MFP programskim rešenjem i omogućava povezivanje MFP internet prodaje i jednostavno fiskalizovanje računa za prodatu robu preko internet-a

Program ima implementirane metode za povezivanje drugim bazama podataka gde upisuje prodate artikle i preuzima račune potrebne za fiskalizaciju

Informacije o instalaciji, korisničko uputstvo možete pogledati na adresi MFP ESIR POS Fiskalne kase | KNJIGOVODSTVENI PROGRAM.

a samo korisničko uputstvo o programu, testiranju istog možete preuzeti verziju programa sa adrese https://www.mfp.co.rs/wp-content/uploads/2022/01/Korisnicko-uputstvo-za-instalaciju-i-rad.pdf

 

Zainteresovani korisnici mogu da nas kontatiraju za dodatne informacije.