MFP ESIR POS Fiskalne kase

Preduzeće Računar d.o.o. Valjevo je razvilo softver koji podržava standarde prema uputstvu Ministarstva finansija Republike Srbije

Korisničko uputstvo i uputstvo za instalaciju možete preuzeti sa adrese klikom na ovaj tekst https://www.mfp.co.rs/wp-content/uploads/2022/01/Korisnicko-uputstvo-za-instalaciju-i-rad.V.2.pdf

Java aplikaciju možete preuzeti sa adrese
href=“https://www.mfp.co.rs/wp-content/uploads/2021/12/jdk-16.0.1_windows-x64_bin.exe,
ili sa nekog drugog javnog linka.

Program za SQL bazu MariaDB možete preuzeti sa adrese

Download MariaDB Server


ili sa ovog server-a verziju 64bit na linku.
href=“https://www.mfp.co.rs/wp-content/uploads/2021/12/mariadb-10.6.5-winx64.msi

Aplikaciju možete preuzeti sa adrese

href=“https://www.mfp.co.rs/wp-content/uploads/2021/12/mfppos.zip
.

Nakon preuzimanja svih potrebnih programa potrebno je instalirati sve prema uputstvu za instalaciju