Progam za otkup, otpad, angrosirovine

Program za fimre koje se bave otkupom sekundarnih sirovina od gradjana.

Šta ima u programu

 1.  Program ima potpunu evidenciju o svim osobama koje donose otpad.
 2.  Program obraćunava porez ukoliko se isplata vrši preko tekućeg računa odnosno ukoliko se isplata vrši gotovinski
 3.  Program izrađuje sve liste koje su potrebne za obraćun PPP
 4.  Potpuni uvid u lager
 5.  Presortiranje otpada u robu koja se dalje prodaje
 6.  Izradu fakura
 7.  Evidencija uslužnog merenja
 8.  Evidencija isplate gotovinski i bezgotovinski
 9.  PP OPJ7 zbirni i po licima
 10.  Kartice otkupa po licima, Knjiga otkupa
 11.  Kartice artikla, dobavljača, kupaca, blagajne
 12.  Cenovnik
 13. Spisak komitenata

Program je jednostavan za korišćenje

Za sva pitanja molim da mi napišete pismo na adresu
office@mfp.co.rs

Оставите одговор