Program za otkup otpada

Program je namenjen za evidenciju otkupa otpada od građana

Potpuna evidencija i obraćun poreza i doprinosa za građane sa evidencijom gotovinske i

isplate preko računa

Evidencija prikupljenog otpada i mogućnost preslagivanja otpada u robu koja se može prodati

Fakturisanje presloženog otpada

Kartice građana i klijenata

Izrada potrebnih PP obrazaca, pojedinačnih i zbirnih

 

Оставите одговор