Virtualno preduzeće

Virtualno preduzeće.

Poznato je da danas studenti i učenici ekonomskih smerova, a i drugih smerova gde se rade oblasti iz preduzetništva, stiću velika teorijska saznanja, ali da nemaju mogućnosti da uvek steknu i prava praktična iskustva u praćenju poslovanja preduzeća, praćenju ekonomskih pokazatelja, kao i praćenju kretanja roba i usluga.

Za sve škole koje su zainteresovane, kao i za one koji žele da steknu velika iskustva u knjigovodstvu i svim drugim poslovima koja su danas potrebna da se savladaju, napravljen je poseban server na kome se može raditi u okviru Virtualnog preduzeća.

Virtualno preduzeće nudi mogućnost profesorima da prate rad svakog učenika, a da pri tome svaki učenik ima uvid samo u svoje preduzeće. Omogućava ostvarivanje pravog trgovanja i poslovanja svih učenika međusobno, a da pri tome ne vide podatke drugih preduzeća.

Sve ovo možete pogledati ukoliko ste zainteresovani i probati pre nego što se odlučite. Samo nam se javite na našu elektronsku adresu: office@mfp.co.rs

Оставите одговор