Fiskalna kasa

Novi proizvod uz knjigovodstveni program

Program za fiskalne kase

 

Program za fikalne kase koje mogu da rade kao štampač se mogu povezati sa programom za knjigovodstvo i omogućavaju praćenje stanja robe u maloprodajnom objektu

Trenutno (decembar 2015) je omogućena podrška za HCP kase, HCP štampače koji podržavaju TCP/IP protokol za komunikaciju.

Program omogućava jednostavan rad u sledećem:

  • Preuzimanje svih artikala i cena iz programa
  • Rad više kasa u objektu
  • Rad više kasa u više objekata
  • Automatski prenos svih računa u cloud program gde se prati prodaja i promet artikala

Cena programa za kasu uz knjigovodstveni program iznosi 5E mesečno.

 

Virtualno preduzeće

Virtualno preduzeće.

Poznato je da danas studenti i učenici ekonomskih smerova, a i drugih smerova gde se rade oblasti iz preduzetništva, stiću velika teorijska saznanja, ali da nemaju mogućnosti da uvek steknu i prava praktična iskustva u praćenju poslovanja preduzeća, praćenju ekonomskih pokazatelja, kao i praćenju kretanja roba i usluga.

Za sve škole koje su zainteresovane, kao i za one koji žele da steknu velika iskustva u knjigovodstvu i svim drugim poslovima koja su danas potrebna da se savladaju, napravljen je poseban server na kome se može raditi u okviru Virtualnog preduzeća.

Virtualno preduzeće nudi mogućnost profesorima da prate rad svakog učenika, a da pri tome svaki učenik ima uvid samo u svoje preduzeće. Omogućava ostvarivanje pravog trgovanja i poslovanja svih učenika međusobno, a da pri tome ne vide podatke drugih preduzeća.

Sve ovo možete pogledati ukoliko ste zainteresovani i probati pre nego što se odlučite. Samo nam se javite na našu elektronsku adresu: office@mfp.co.rs

Bezbednost podataka

Želite da imate svoj server sa podacima?

Preduzeće Računar d.o.o. Vam nudi mogućnost da imate svoj server na koji se automatski vrši prikupljanje podataka sa vaših računara.

Pristup podacima se ograničava šiframa svakog korisnika.

Mogućnost praćenja prethodnih verzija programa.

Deljenje resursa sa vašim poslovnim partnerima, uz ograničenje vremena raspoloživosti podacima

Mnoge druge pogodnosti.

 

 

Cloud programi

Nova vremena donose nov način razmišljanja i nov način poslovanja.

Zahtevi koji su pred nama svakog dana su sve složeniji, zahtevajući brzinu u poslovanju, preciznost i lakoću poslovanja.

Šta donose programi preduzeća Računar

  • Savremena rešenja u poslovanju
  • Praćenje tehnološkog razvoja i osavremenjivanja sopstvenih načina poslovanja
  • Jednostavnost u poslovanju,
  • Smanjivanje troškova poslovanja
  • Brzinu pri donošenju ključnih odluka

Korišćenjem programa za materijalno finansijsko poslovanje objedinjeni su mnogi programi koje ste

na tržištu morali pojedinačno da nabavljate.

Program obuhvata

Robno poslovanje (Nabavku, prograju i zalihu robe kako u veleprodaji, tako i u maloprodaji)

Finansijsko poslovanje (Finansijsko knjigovodstvo, finansijska operativa, Blagajna, Evidencija pazara, Obračun kamata)

Kadrovsko poslovanje (Evidencija radnika, obračun zarada, evidencija prisutnosti radnika)

Evidencija dvojno ili prosto, prema potrebi korisnika

Program je na internetu dostupan 24h, a pristup podacima je omogućen i preko mobilnog uređaja i preko fiksnog računara, prema potrebama korisnika.

Ako ovaj program koristite sa vašim knjigovođom koji će pratiti Vaš rad i pružati vam potrebne usluge

vaše poslovanje će biti još lakše.

Progam je razvijen sa javnim programima koji ne zahtevaju skupe licence, zato je i cena korišćenja programa prikladna vašim potrebama.

Ukoliko želite da pogledate mogućnosti programa možete probati bilo kad prijavom sa javnom, slobodnom šifrom za testiranje programa.

Detaljno uputstvo za upotrebu programa se rešavaju sve nedoumice pri korišćenju programa.

 

Program za otkup otpada

Program je namenjen za evidenciju otkupa otpada od građana

Potpuna evidencija i obraćun poreza i doprinosa za građane sa evidencijom gotovinske i

isplate preko računa

Evidencija prikupljenog otpada i mogućnost preslagivanja otpada u robu koja se može prodati

Fakturisanje presloženog otpada

Kartice građana i klijenata

Izrada potrebnih PP obrazaca, pojedinačnih i zbirnih

 

Program za plate | Srbija

Program za plate

 

U progamu za knjigovodstvu imate progam za plate koji omogućava brz i jednostavan obraćun plate

za radnike

Progam obraćunava bruto platu za svakog radnika prema koeficijentu  radnog mesta i vrsti posla.

Progam izrađuje sve potrebne obrasce iz obračuna, kao i potreban XML za uvoz podataka u poresku upravu.