Program za profesionalne upravnike stambenih zajednica

Ako želite da imate lagan i jednostavan program za upravljanje stambenim zajednicama, nudimo Vam progam koji se više godina koristi na našim prostorima. Ovaj program je namenjen kako profesionalnim upravnicima, tako i samim skupštinama stambenih zajednica, ali i samim stanarima.

Program omogućava

  • unos svih računa koji ulaze u mesečni obračun troškova
  • unos troškova investicionog održavanja, kao i planiranih troškova investicionog održavanja
  • unos pojedinačnih zaduženja stana
  • unos prihoda stambene zajednice na osnovu izdatih računa
  • Obračun prihoda i troškova na osnovu unetih podataka, štampa obračuna sa svim iskazanim podacima.

Finansijska evidencija:

  • stana
  • pružaoca usluga pravnih i fizičkih lica
  • tekućih računa stambene zajednice

Program omogućava da svaki stanar može da, unosom odgovarajućih podataka stekne uvid u poslovanje stambene zajednice, pregled prihoda i troškova, pregled svojih obaveza i uplata.

Podaci su dostupni 24h putem programa.

Cena programa – iskazane su bez PDV-a. Kurs je srednji NBS:

  • Mesečni zakup programa za 1 ulaz – 5€
  • Ukoliko stambena zajednica ima mali broj stanova, tada je cena po stanu 0.5€ mesečno

 

Program se može pogledati i testirati na pomoćnom serveru, gde se korisnik može naučiti da ga koristi.

Svaki stanar može pogledati svoj obračun, finansijsko stanje i sve račune koji su ušli u obračun.

Primer

http://finansije.mfp.co.rs/mfp/stanari_izvestaji

Unosom podataka u prva tri polja 5 2 41

četvrto polje  je prazno

 

Uz program je dato i detaljno uputstvo za korišćenje.